LEGENDY - „Legenda o Obrazie Jasnogórskim”

We wtorek, 4 kwietnia 2017, rodzice dzieci z grupy „Wiewiórki” zaprosili przedszkolaków na legendę o Cudownym Wizerunku Matki Bożej z Częstochowy. Dzięki legendzie dzieci dowiedziały się, jak długą drogę przemierzył Obraz Czarnej Madonny, zanim został oddany w opiekę ojcom paulinom i stał się największym skarbem Sanktuarium na Jasnej Górze. Spotkanie zakończyło cykl inscenizacji w ramach projektu „Rodzice – dzieciom. W świecie legend polskich”. Serdecznie dziękujemy aktorom za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas, doskonałą grę aktorską oraz szerzenie wśród dzieci wartości chrześcijańskich i patriotycznych.